Η Λευκή Βίβλος, μια πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» στο πλαίσιο του Forum «Η Ελλάδα το 2040», αναδεικνύει τις προοπτικές και δυνατότητες της χώρας.

Στηρίζεται στις εργασίες των συμμετεχόντων στο Forum, οι οποίες εξελίχθηκαν κατά το επετειακό έτος 2021. Συμμετείχαν:

  • Δεκαέξι Θεσμικοί Φορείς της χώρας, εκπρόσωποι παραγωγικών κλάδων και κοινωνικών εταίρων, με τις προτάσεις τους για τις δυνατότητες των κλάδων που εκπροσωπούν και τις αναγκαίες παρεμβάσεις για την ανάπτυξή τους.
  • Δέκα Θεματικές Ομάδες Εργασίας υπό τον συντονισμό μελών της Ολομέλειας της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», με εστιασμένο ενδιαφέρον και προτάσεις για κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά θέματα.
  • Ομάδα από Διεθνείς Προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους σε συγκεκριμένους τομείς, που παρουσιάζουν τις σημαντικές πτυχές του διεθνούς τοπίου μέσα στο οποίο καλείται να πορευτεί η Ελλάδα στο μέλλον.

Η Λευκή Βίβλος «Η Ελλάδα το 2040» συμπεριλαμβάνει όλες τις Μελέτες και τις Ομιλίες των συμμετεχόντων στο Forum, σε ψηφιακή μορφή, με στόχο να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη μελλοντικών πολιτικών.

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» ευχαριστεί όλους όσους συμμετείχαν στη δημιουργία της Λευκής Βίβλου και στο Forum «Η Ελλάδα το 2040» για τη συμβολή τους στο εθνικό αυτό εγχείρημα.

Δήλωση Επιτροπή «Ελλάδα 2021»:
Οι απόψεις των φορέων και των ομάδων εργασίας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην παρούσα Λευκή Βίβλο, έχουν διατυπωθεί από τους ίδιους/τις ίδιες ως συμπεράσματα στο πλαίσιο του Forum «Η Ελλάδα το 2040», το οποίο οργανώθηκε με πρωτοβουλία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Είναι αυτονόητο ότι η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» δεν υιοθετεί επιστημονικές ή άλλου τύπου απόψεις των εν λόγω φορέων και ουδεμία ευθύνη φέρει για το περιεχόμενό τους.

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ