Υποστήριξη Τοπικής Κοινότητας για Πυροπροστασία
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Υποστήριξη Τοπικής Κοινότητας για Πυροπροστασία

Ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου Βοΐων Λακωνίας για την ενίσχυση της πυροπροστασίας στην περιοχή, η Επιτροπή χορήγησε την αγορά μίας ηλεκτρογεννήτριας με στόχο την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του κεντρικού αντλιοστασίου ύδρευσης της τοπικής κοινότητας για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Κατά το παρελθόν, η καταστροφή των υποδομών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος συνεπεία φωτιάς είχε εμποδίσει την άντληση νερού τη στιγμή ακριβώς που ήταν απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.