ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρακάτω όροι χρήσης διέπουν την χρήση του δικτυακού τόπου www.greece2021.gr, που παρέχεται από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» (εφεξής «Επιτροπή»), η οποία εδρεύει  επί της οδού Στρατηγού Καλλάρη 50, 154 52 Ψυχικό.

Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά τους επόμενους όρους («οι όροι χρήσης») προτού χρησιμοποιήσετε το δικτυακό τόπο της Επιτροπής. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους που τίθενται στο παρόν, οφείλει να απέχει από την επίσκεψη και χρήση αυτού του δικτυακού τόπου. 

Περιορισμός ευθύνης

Η Επιτροπή επιδιώκει μέσω του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τις δραστηριότητές της, παρέχοντας κατά το δυνατόν ακριβείς πληροφορίες.

Ωστόσο, είναι πιθανόν στις δημοσιευόμενες στον παρόντα δικτυακό τόπο πληροφορίες (περιλαμβανομένων ενδεικτικά κειμένων, φωτογραφιών κ.λπ.) να υπάρχουν τυπογραφικά λάθη ή αυτά να αποτελούν άποψη, γνώμη ή θέση τρίτων προσώπων. Η δημοσίευση των τελευταίων δεν συνιστά υιοθέτηση του περιεχομένου τους από το νομικό πρόσωπο της Επιτροπής, της οποίας σκοπός είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία της στρατηγικής ενεργειών και του πλάνου δράσεων που θα συντελεστούν για τον εορτασμό της εθνικής επετείου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση.

Ακολούθως, η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν ανακρίβειες ή λάθη, ούτε εγγυάται την πληρότητα ή ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο ή την καταλληλότητά τους για συγκεκριμένη χρήση. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τρίτου εξαιτίας της χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου ή οποιασδήποτε πληροφορίας που περιέχεται σ' αυτόν.

Πέραν των ανωτέρω, η Επιτροπή δεν δύναται να εγγυηθεί την αδιάλειπτη λειτουργία του δικτυακού της τόπου και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου ή άλλων δικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σήμα καθώς και όλα εν γένει τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επί του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου ανήκουν στην Επιτροπή ή/και σε τρίτους που τυχόν παραχωρήσουν στην Επιτροπή άδεια αναδημοσίευσης της ιδιοκτησίας τους.

Οι  χρήστες του δικτυακού τόπου της Επιτροπής δύνανται να χρησιμοποιούν τις δημοσιευόμενες σ' αυτόν πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω πληροφορίες αναπαράγονται πιστά και αναφέρεται ως πηγή αυτών η Επιτροπή.

Απαγορεύεται η πώληση ή η τροποποίηση των πληροφοριών από το χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Επιτροπής.

Η σύνδεση με το δικτυακό τόπο της Επιτροπής μέσω δικτυακών τόπων τρίτων, επιτρέπεται μόνο εφόσον με την εν λόγω σύνδεση ο δικτυακός τόπος της Επιτροπής είναι το μοναδικό στοιχείο που εμφανίζεται στην οθόνη και οπωσδήποτε όχι εντός παραθύρου άλλου δικτυακού τόπου.

Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, τα οποία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης του site και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη(επισκέπτη). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση cookies βρίσκονται στην Πολιτική Cookies.

Τροποποίηση των όρων

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή. 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες όροι χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους όρους αυτούς  και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.