Χορηγοί

Χορηγοί

Το Προεδρικό Διάταγμα ίδρυσης της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» ρητά προβλέπει ότι το έργο της Επιτροπής δεν θα προκαλέσει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Η πραγματοποίηση του έργου της στηρίζεται αποκλειστικά σε έσοδα από Χορηγίες, ιδιωτικές δωρεές και έσοδα από το Νομισματικό Πρόγραμμα.

Η επιτυχία του Χορηγικού Προγράμματος της Επιτροπής αποκτά τεράστια σημασία στην ευόδωση της συλλογικής προσπάθειας να τιμηθεί η επέτειος των 200 χρόνων μετά την Επανάσταση του 1821 με δράσεις που θα αποδίδουν τα οφειλόμενα στο παρελθόν, αλλά παράλληλα θα αναδεικνύουν το παρόν και θα βάζουν παρακαταθήκη για το μέλλον της χώρας.

Η πρόσκληση και η ευκαιρία για συμμετοχή και συστράτευση είναι καθολική. Η κάθε εταιρεία, οργανισμός, ίδρυμα και ιδιώτης μπορεί να συμμετάσχει με τον τρόπο και στον βαθμό που επιθυμεί, να δηλώσει το παρόν στον εθνικό σκοπό που ενώνει κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα.

Όλοι οι συμμετέχοντες, ο Χρυσός Χορηγός, οι Χορηγοί, οι Υποστηρικτές αλλά και οι Δωρητές, στηρίζουν έμπρακτα την Επιτροπή και τους σκοπούς της και συμβάλλουν στη λειτουργία της. Με την πολύτιμη προσφορά τους η εμβέλεια των επετειακών δράσεων και των δράσεων κληρονομιάς φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Με αποκλειστικά δικούς μας πόρους, χωρίς κρατική επιχορήγηση, οι Έλληνες, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και οι φίλοι της Ελλάδας δημιουργούμε, προβάλουμε τη χώρα μας και προσδιορίζουμε την εικόνα της στο κοινό μας μέλλον.

Ευχαριστούμε όλους τους Χορηγούς της Επιτροπής για τη συνεχή υποστήριξη στο έργο της!

ΧΟΡΗΓΟΙ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΧΟΡΗΓΟΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ
ΔΩΡΗΤΗΣ