Υποστήριξη της Παραδοσιακής Χειροτεχνικής Υφαντουργίας
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Υποστήριξη της Παραδοσιακής Χειροτεχνικής Υφαντουργίας

Κατόπιν αιτημάτων τοπικών φορέων που υποστηρίχτηκαν και από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Επιτροπή αποφάσισε να υποστηρίξει μικρές κοινότητες για τη Διατήρηση και τις Αναπτυξιακές Δυνατότητες της Ελληνικής Παραδοσιακής Χειροτεχνικής Υφαντουργίας, προβαίνοντας σε χορηγία του απαιτούμενου εξοπλισμού.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΛΕΤΕΝΟ

Συγκεκριμένα, ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συλλογικής Και Κοινωνικής Ωφέλειας Πλέτενο (ΚΟΙΝΣΕΠ Πλέτενο), η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει την αγορά δυο αργαλειών, καθώς και συμπληρωματικών υλικών και εξοπλισμού αυτών. Η ΚΟΙΝΣΕΠ Πλέτενο αποτελείται από μία ομάδα νέων γυναικών, πομακικής καταγωγής, από το χωριό Κένταυρος στην ορεινή Ξάνθη, η οποία δραστηριοποιείται σε παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής. Ο εξοπλισμός θα δώσει τη δυνατότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΚΟΙΝΣΕΠ, καθώς και την ένταξή της σε προγράμματα που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής χειροτεχνίας, βοηθώντας έτσι στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην περιοχή.

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΤΕΛΕΑΣ

Στο ίδιο πλαίσιο, ανταποκρινόμενη σε αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Πτελέας, έναν από τους πλέον ενεργούς συλλόγους γυναικών στον Έβρο με κοινωνική δράση, η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει την αγορά ενός αργαλειού και συμπληρωματικών υλικών αυτού.  Ο εξοπλισμός θα δώσει τη δυνατότητα στον Σύλλογο να συμβάλει στην τόνωση της τοπικής οικονομίας, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και να ενταχθεί σε προγράμματα που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την αναβίωση και ανάπτυξη της ελληνικής χειροτεχνίας, ως μοχλού ανάπτυξης της περιοχής του Έβρου.

 

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΦΙΚΟΥ

Με τον ίδιο στόχο και σε συνέχεια αιτήματος του Εκπολιτιστικού Καλλιτεχνικού Λαογραφικού Ομίλου Γυναικών Σοφικού, η Επιτροπή αποφάσισε να χορηγήσει την αγορά ενός αργαλειού και συμπληρωματικών υλικών αυτού. Ο συγκεκριμένος Όμιλος είναι δραστήριος φορέας της περιοχής Σοφικού Έβρου. Έχει στο ενεργητικό του σημαντικές πρωτοβουλίες στην ελληνική χειροτεχνία και υφαντική.

Ο εξοπλισμός θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο να συμβάλει στη διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς επαναφέροντας μία οικεία τεχνική η οποία, ταυτοχρόνως, δίνει και μία επιχειρηματική προοπτική στην τοπική κοινότητα, προσελκύοντας ενδεχομένως και τις νεότερες γενιές. Ο Όμιλος  αποκτά επίσης τη δυνατότητα ένταξης σε προγράμματα που σχεδιάζει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την ενεργοποίηση αγροτικών περιοχών μέσα από τον πολιτισμό.