Δημιουργία Περιβάλλοντος για «Εκτός των Τειχών Εκπαίδευση»
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Δημιουργία Περιβάλλοντος για «Εκτός των Τειχών Εκπαίδευση»

Ανταποκρινόμενη σε αίτημα του 1ου Πρότυπου Γυμνασίου Αθήνας, η Επιτροπή προέβη σε δωρεά εξοπλισμού και υλικών αναγκαίων για τη δημιουργία δύο κινητών εργαστηρίων πληροφορικής και ενός συστήματος ασύρματης επικοινωνίας πενήντα θέσεων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα για πρώτη φορά στην Ελλάδα να υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα «εκτός των τειχών εκπαίδευσης – με διδασκαλία εκτός των αιθουσών, με χρήση ποικίλων πόρων και υλικών, με ατομικό σχεδιασμό για κάθε μαθητή, με χρήση τεχνικών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Εκτός από το άμεσο όφελος για τη σχολική κοινότητα του συγκεκριμένου Γυμνασίου, η δράση στοχεύει στην επίτευξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων τα οποία θα παρουσιαστούν στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα με στόχο να ανοιχτούν νέοι δρόμοι για το ελληνικό σχολείο.